سایت ویرا- دکتر نصرت الله حیدری استادیار علوم سیاسی دانشگاه- شرایط کنونی کشور در بحث مدیریت کرونا خوب نیست.در استان ایلام هم به تبع شرایط مساعد نیست .

در شرایط کنونی چند راهبرد باید در استان دنبال شود: ا-برنامه ریزی برای بهره گیری از50درصد ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و نهادهای عمومی، وحتی اتخاذ راهبرد صدرصدی دورکاری در ادارات استان. 2-تعطیل 2هفته ای بازار سراسر استان ،مگر فروشگاههای عرضه کالاهای ضروری . 3؛صدا وسیما ورسانه ها بحث آگاهی بخشی به جامعه با اولویت بهداشت عمومی،امنیت انسانی و سلامت عمومی را دنبال نمایند. باید آگاهی جمعی را بالا رود. 4-تمامی مصوبات ستاد کرونا باید لازم الاجرا گردد.تردید وتزلزل در ستاد واجرایی مصوبات آن یعنی استقبال از خطر ومرگ شهروندان و در نهایت تسلیم کرونا شدن. 5-مردم نباید برای منابع حیاتی وتغذیه ای مشکل داشته باشند.استاندار محترم باید این اعتماد را به مردم استان بدهد . 6-شورای تامین استان موضوع کرونا را از زاویه امنیتی رصد وپایش نماید.کمبود تخت،دستگاه اکسیژن ساز وبرخی اقلام دارویی وغذایی باید مرتفع گردد. 7-استراتری مهار وکنترل کرونا باید با اقتدار دنبال شود.وگرنه در درازمدت موجب تقلیل وکارایی دولت می گردد واین یعنی بی ثباتی سیاسی. ما باید از کرونا عبور کنبم نه با او زندگی کنیم. 8-گسترش کرونا یعنی تحلیل وتقلیل توان پزشکان وکادر درمانی .یعنی ورود به یک مخمصه بزرگتر. کرونا را باید از نگاه امنیت انسانی دنبال کنیم. 9-در پابان باید متذکر شد که کرونا الان دیگر یک مشکل بهداشتی نیست، کرونا یک چالش و تهدید جدی برای امنیت ملی است. باید به کرونا از نگاه ملی وامنیت ملی نگاه کرد، برنامه ریزی کرد،تصمیم واقدام کرد.تصمیمات حیاتی در یک زمان حیاتی @weerair